Šta je zdravlje?

Harmonija tvojih Bića

Kada pogledaš (bilo koju) strukturu atoma, vidiš da u njemu postoje neke čestice s energetskim poljima između. Svi smo sastavljeni od atoma i sve oko nas je načinjeno od nekog oblika atoma, tako da smo svi (i sve oko nas je) skupina nekih čestica povezanih energijom između njih.

Te čestice su u osnovi našeg FIZIČKOG BIĆA, ali one ne bi mogle ništa da rade (poput razvijanja, rasta, razmišljanja, probave ...) da nije te energije između njih.

Ta energija koja je između njih postoji u nama i u svemu oko nas. To je ono što nas čini povezanim sa cijelim Univerzumom. Kad se povežeš sa tom energijom u tebi, sa tvojim DUHOVNIM BIĆEM, osjećaš se mirno i spokojno jer znaš (ili još bolje, osjećaš) da nisi sam/a i da si dijete čitavog Univerzuma. 

Emocije su energija u pokretu. Zamisli istu energiju između tvojih 

čestica koja se kreće u različitim oblicima i smjerovima .. ponekad poput malih valova na morskoj površini, a ponekad poput žestoke, vrele lave koja izbija iz vulkana. Kada osjećaš te različite pokrete energije u sebi, to znači da si povezan/a sa tvojim EMOTIVNIM BIĆEM.

Tvoje emotivno biće (trebalo bi ga zvati osjećajno biće) daje ti osjećaj / doživljaj, a kada isti povežeš sa mišlju, dobiješ (ime, vrstu) emocije. Stvaranje osjećajno-misaone veze praviš sa tvojim MENTALNIM BIĆEM. Na primjer: „Upijanje jutarnjeg sunca stvara mi ugodne emocije (baš kao kad posmatram male valove na morskoj površini), dok prženje na jakom suncu usred ljetnjeg dana stvara iritantne emocije (baš kao da imam male vulkane unutar mog tijela)".


Dakle, tvoje fizičke čestice rade svoj posao kako treba kad se pravilno hrane i pokreću energijom koja se nalazi među njima. Redovno dobijaš informacije o kretanju te energije kroz osjećaje i doživljaje i mentalno si u stanju da shvatiš poruke tih osjećaja i da preusmjeriš tu energiju ličnom voljom i činjenjem.


Neki fizički simptom je samo odraz nesklada.

Kada ga uočiš, preispitaj sve nivoe tvog fizičko-mentalno-emotivno-duhovnog bića.


Raznobojna ishrana, bazirana na pravom voću i povrću (to je ono koje je međusobno različito, kao i mi što smo), može uskladiti hemiju tvog fizičkog bića i ojačati tvoj imunitet. Redovan unos vode, kao i redovno kretanje i svjesno disanje, mogu poboljšati povezanost tvog tijela sa tvojim mentalnim i emotivnim bićem. Daj svom mozgu više dobre masnoće i manje negativnih misli.
Osjećaj i budi iskren/a.
Budi zvijezda koja jesi! 


Evo malo pomoći od Duge
- brza kontrola postojeće harmonije između tvojih bića -

Ako trenutno prolaziš kroz jako težak period, samo pomisli na DUGU -
kada sjajno Sunčevo svjetlo probije tvrdoglavu gustoću kišnih oblaka - desi se čudo! 

Ozdravljenje je ponovno usklađivanje, harmonizacija bića ..