Uslovi pružanja usluge i Politika privatnosti

Zadnja izmjena: 25. jun 2019. godine

Prije upotrebe Usluge scmontenegro.com pažljivo pročitajte ove Uslove pružanja usluge ("Uslovi", "Uslovi pružanja usluge"). Vaš pristup i korištenje Usluge uslovljen je vašim prihvatanjem i poštovanjem ovih Uslova. Ovi uslovi primjenjuju se na sve posjetioce, korisnike i ostale koji pristupe ili koriste Uslugu. Pristupom ili korišćenjem Usluge prihvatate da se obavezujete ovim Uslovima. Ako se ne slažete sa bilo kojim dijelom Uslova, možda nećete moći pristupiti Uslugama.


Vlasnička prava
Što se tiče vlasničkih prava, između vas i nas, mi posjedujemo Usluge, uključujući proizvode, i sve fotografije, tekstove, sadržaje, tehnologiju i drugu intelektualnu svojinu, koja obuhvata Usluge. scmontenegro.com zadržava sva prava na Uslugama, uključujući sva autorska prava i druga vlasnička prava širom svijeta na svim medijima. Ne možete koristiti Usluge i Proizvode, osim ako je to izričito dozvoljeno ovim Uslovima.


Ograničenja odgovornosti
(a) Vi preuzimate svu odgovornost i rizik za vaše korišćenje Usluga. Usluge, uključujući sve proizvode, nude se „onakve kakve jesu“ bez bilo kakvih izjava ili garancija.

(b) Nastojimo da u Usluge uvrstimo tačne informacije, ali mogu se pojaviti greške ili propusti. Ne dajemo nikakve izjave ili garancije u pogledu tačnosti, potpunosti, izvodljivosti, primjerenosti ili podobnosti za određenu svrhu Usluga, da će usluge ispuniti vaše zahtjeve ili u pogledu rezultata koji će se ostvariti korišćenjem bilo koje od informacija uključenih u Usluge.

(c) Naša odgovornost za bilo kakve štete povezane sa vašim korišćenjem Usluga biće ograničena na iznos naknade koju ste platili za Usluge ili proizvode koji dovode do takve odgovornosti.

(d) Preuzimate sve odgovornosti i obaveze u vezi sa bilo kojom odlukom, savjetom, zaključcima ili preporukama donesenim ili datim kao rezultat upotrebe Usluga, uključujući bez ograničenja bilo koju odluku ili radnju koju ste poduzeli oslanjajući se na Usluge ili proizvode .

(e) Vi preuzimate svu odgovornost i rizik za vaše korišćenje Usluga. Nema garancije da ćete zaraditi novac ili postići bilo kakve određene rezultate koristeći tehnike i ideje pružene u vezi s Uslugama. Sve informacije pružene u vezi s uslugama namijenjene su samo u obrazovne i trenerske svrhe.


Politika privatnosti
Vezano za Opštu uredbu o zaštiti podataka („GDPR“), izjavljujemo da MI NE PRIKUPLJAMO vaše lične podatke.

Ako nam pošaljete poruku putem bilo kojeg od naših kontakata, isti će se način koristiti SAMO za naš direktan odgovor na vašu poruku. Lično ne šaljemo nikakve automatske odgovore ili reklamne poruke na vašu primljenu adresu e-pošte, Facebook ili bilo koji drugi račun i ne prikupljamo nikakve vaše podatke na bilo koji način.

Mi koristimo Google Analytics za procjenu upotrebe naše web stranice i Usluga. Da biste vidjeli kako oni koriste podatke koje prikupljaju, idite ovdje: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hr

Ako se želite isključiti iz usluge Google Analytics, idite na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, pošaljite nam e-mail na: scm.adresa@gmail.com ili nazovite +382 (0)68 444 612 (Sneza).


Prekid
Možemo odmah ukinuti ili obustaviti pristup našoj Usluzi, bez prethodnog obavještenja ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući i bez ograničenja, ako prekršite ove Uslove. Sve odredbe Uslova koje bi po svojoj prirodi trebale preživjeti prestanak neće prestati postojati, uključujući, bez ograničenja, vlasničke odredbe, odricanja od garancija, odštete i ograničenja odgovornosti.


Veze na druge web stranice
Naša usluga može da sadrži veze do web stranica ili usluga trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom scmontenegro.com.
scmontenegro.com nema kontrolu nad, i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, politike privatnosti ili prakse bilo kojih trećih web stranica ili usluga. Nadalje potvrđujete i slažete se da scmontenegro.com neće biti odgovoran direktno ili indirektno za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s upotrebom ili oslanjanjem na bilo kakav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili putem bilo koje takve druge web stranice ili usluge.


Pravna regulativa
Ovi uslovi će se regulisati i tumačiti u skladu sa zakonima Crne Gore, bez obzira na razlike zakona.
Naš neuspjeh u sprovođenju bilo kojeg prava ili odredbe ovih Uslova neće se smatrati odricanjem od tih prava. Ako bilo koja odredba ovih Uslova bude smatrana nevažećom ili neizvršnom od strane suda, preostale odredbe ovih Uslova će ostati na snazi. Ovi Uslovi predstavljaju cjelokupni ugovor između nas koji se tiče naše Usluge i zamjenjuju sve prethodne sporazume koje bismo mogli imati između nas u vezi s Uslugom.

Promjene
Zadržavamo pravo da, prema vlastitom nahođenju, izmijenimo ili zamijenimo ove Uslove u bilo koje vrijeme. Ako je revizija materijalna, pokušaćemo vam dostaviti obavještenje najmanje 30 dana prije stupanja na snagu novih uslova. Šta će se smatrati značajnom promjenom, biće utvrđeno prema našem ličnom nahođenju.

Nastavljajući pristup ili korištenje naše Usluge nakon što te revizije stupe na snagu, slažete se da ćete biti obavezani revidiranim uslovima. Ako se ne slažete sa novim uslovima, prestanite koristiti uslugu.


Kontaktirajte nas
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Uslovima, kontaktirajte nas.