Prava Ljubav

je svjesna razmjena energije između dva bića.

Svi smo ispunjeni životnom energijom.
Preko te univerzalne energije svi osjećamo da smo povezani i svaki pojedinac osjeća da pripada.  


Ako čitaš ovo i misliš u sebi – “ja to ne osjećam!” – znaj da postoji razlog i momenat kada si se udaljila/udaljio od pravih osjećaja. 


Osjećaj povezanosti i pripadnosti prvi put doživimo u društvenoj grupi u kojoj se rodimo. Najčešće je to porodica.
Bilo da našu primarnu porodicu čini jedna ili više osoba, pored nas je neko ko nam pomaže da preživimo (nosi nas, utopljava, daje nam hranu..), da se osjećamo živo (razmjenjuje sa nama energiju kroz riječi, poglede, dodire..) i pomaže nam da stanemo na noge (bukvalno). Naš osjećaj povezanosti i pripadnosti se osnažuje ..
Vremenom, kako sve više istražujemo svijet koji nas okružuje i spoznajemo sebe u njemu, tako se i naši osjećaji usložavaju. Uspostavlja se nova dinamika sa društvenom grupom kojoj po rođenju pripadamo, jer postajemo sve manje bespomoćni, a sve više vođeni onim za šta smo rođeni. (što ni mi sami, a ni oni koji nas okružuju ne znaju dok to i ne postanemo :) 


Sad stanimo i razmislimo – koliko je često da dijete-odrasli dinamika znači svjesnu razmjenu energije?
(npr da roditelj umjesto da vikne: “silazi sa tog zidića! pašćeš!” kaže, svjestan energije koja je u njemu: “kako se ja bojim da te gledam! daj mi molim te ruku da se manje bojim” .. ili da se na vrištanje i skakanje od sreće nasmije i kaže “mene sramota da se tako ispoljavam” umjesto “ne glupiraj se!”)


Da, vrlo često se “ustrojavanje” smatra “vaspitavanjem”. A to je opet vrlo često upravo blokiranje energije koja je u pojedincu, a ne svjesna razmjena te energije.

Do svjesne razmjene energije sa drugom osobom može doći tek nakon uspostavljanja svjesnog kontakta sa energijom u nama samima.
Emocije predstavljaju naš doživljaj te energije.
E-motion = Energy in motion (energija u kretanju)

I mada možeš imati vezu sa drugom osobom zasnovanu na dubokom poštovanju i sviđanju, razmjeni informacija, dijeljenju obaveza i uživanju u zajedničkim aktivnostima – prava Ljubav traži i razmjenu emocija, pravih emocija - tačno one energije koja se u datom momentu kreće kroz tebe.
Ta razmjena može biti neverbalna, iskazana pogledom, pokretom, zvukom, uzdahom .. Ta razmjena je svjesna i željena, a ne isprovocirana.  


Dakle, mi razlikujemo univerzalnu ljubav (osjećaj da smo povezani istom energijom sa svim drugim ljudima, pa čak i sa svim drugim oblicima postojanja) i pravu Ljubav (ili jednostavno Ljubav) koja je SVJESNi DOŽIVLJAJ i RAZMJENA te energije, pa tako ideal kome težimo prvo u odnosu sa nama samima, a onda i u odnosu sa drugom osobom, bilo da je u pitanju partner, dijete ili prijatelj.


Kažem “ideal” jer je jednostavno nemoguće biti u stalnom i neprekidnom svjesnom kontaktu sa sopstvenom energijom – stalno “in the flow”. Čak i ljudi koji život provode u molitvama ili meditaciji bivaju na trenutke “izbačeni iz toka” univerzalne energije i zaustavljeni nekim strahom (najčešće sumnjom).

Strah je neizbježni pratilac Ljubavi.
On je neizbježno crno polje u bijelom polju ljubavi.
Upravo njegovo postojanje garantuje postojanje životne energije – jer ona je dinamika suprotnosti.

Zato je prava Ljubav, tačnije pravo Voljenje, SVJESNA aktivnost – biramo da se svjesno vraćamo u Ljubav svaki put kad nas zablokira neki strah, biramo da se svjesno povežemo sa energijom u nama samima i biramo da je podijelimo sa drugom osobom sa kojom želimo da živimo u Ljubavi. 

Ta energija u datom momentu može biti kao ustajala bara, kao uzburkano more, kao podivljali vulkan ili kao toplo sunce u nama ..
Mi je sa puno poštovanja doživljavamo i dijelimo sa drugom osobom koja je jednako sa uvažavanjem prima i uzvraća nam onom energijom koju ona u tom momentu posjeduje, a koju mi potom bezrezervno primamo.
Mnogi će reći da su sretni što imaju tu jednu osobu sa kojom mogu da pričaju bez da razmišljaju o tome šta će reći. Ta razmjena “bez predumišljaja” je najbliže opisu neometanog toka voljenja. Život u Ljubavi je bivanje u takvoj razmjeni, na svim nivoima, ne samo verbalnom.

Da li živiš u pravoj Ljubavi? (sa samom/samim sobom za početak)  

Ako težiš životu u Ljubavi

mi ti možemo pomoći. Naš pristup je jednostavan, a rad je zanimljiv.